Акти

 Акти на Федрацијата
        Статут на КФМ 
 Правилници   Правилници за слалом  Правилници за спринт
 Правилник за регистрација на    клубови и натпреварувачи

 Правилник за работа на комитет за слалом

 Правилник за стручен совет          Правилник за организација на натпревари
 Правилник за судии                       
 Правилник за репрезентација      

 

 Дисциплински правилник