Ваучер систем

КАЈАКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДЛОГ – Листа на рангирани спорстки клубови за Ваучер 2021
Реден број Спортски клуб ЕДБ на спортскиот клуб Бодови
1 Кајакарски Кану Клуб Арка Борец – Велес 4021008506665 225
2 Кајак Кану Клуб Радика – Дебар 4008004103187 215
3 Кајак Кану Клуб Илинден ’90 – Скопје 4030991225413 195
4 Кајак Кану Клуб Дрим – Струга 4026996111699 150
5 Кајакарски Клуб Вила Зора – Велес 4004996101703 150
6 Кајакарски Кану Клуб Вардар – Велес 4004997108175 145
7 Кајак Кану Клуб Стрмец – Охрид 4020999123070 145
8 Кајакарски Кану Клуб Просек – Демир Kапија 4047018500923 85
9 Кајак Клуб Бабуна – Велес 4004013510563 60
10 Кајак Кану Клуб Гемиџии 903 – Велес 4004008501866 40

КАЈАКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДЛОГ – Листа на рангирани активни спортисти за Ваучер 2021
Реден број Активен спортист ЕМБГ на активниот спортист Бодови
1 Љубомир Спасиќ 80
2 Александар Златаров 80
3 Ангел Петрушев 80
4 Енис Небиовски 75
5 Владимир Малески 65
6 Никола Малески 65
7 Огнен Бражански 65
8 Константин Дејкоски 30
9 Дона Маркоски 26
10 Атанасиј Аслимоски 26
11 Виктор Маркоски 26
12 Мартин Левески 26
13 Борче Мирчевски 23
14 Христијан Игнатов 23
15 Михаела Бабче 21
16 Алексеј Чакарески 20
17 Андрес Мануел Реад Петкоски 20
18 Марко Ложанкоски 20
19 Петар Чакарески 20
20 Софија Будоска 16