ПРЕДЛОГ – Ранг Листа на рангирани активни спортисти за Ваучер 2021

        КАЈАКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

ПРЕДЛОГ – Листа на рангирани активни спортисти за Ваучер 2021
Реден број Активен спортист ЕМБГ на активниот спортист Бодови
1 Љубомир Спасиќ   80
2 Александар Златаров   80
3 Ангел Петрушев   80
4 Енис Небиовски   75
5 Владимир Малески   65
6 Никола Малески   65
7 Огнен Бражански   65
8 Константин Дејкоски   30
9 Дона Маркоски   26
10 Атанасиј Аслимоски   26
11 Виктор Маркоски   26
12 Мартин Левески   26
13 Борче Мирчевски   23
14 Христијан Игнатов   23
15 Михаела Бабче   21
16 Алексеј Чакарески   20
17 Андрес Мануел Реад Петкоски   20
18 Марко Ложанкоски   20
19 Петар Чакарески   20
20 Софија Будоска   16