Протокол за организација на Спортски натпревари во кајак на диви и мирни води

Протокол за организација на Спортски натпревари во
кајак на диви води (дисциплина слалом и дисциплина спуст) и спринт мирна вода

Превземи протокол