Регистрации слалом

Регистрирани натпреварувачи во комитет слалом
24.01.2018
 
 Ред.бр ККК Вардар – Велес
1 Ване Рибарски
2 Игор Стефановски
3 Стефан Кочов
4 Енис Небиовски
5 Џенгис Џан Небиовски
6 Мартин Мазнев
7 Ангел Петрушев
8 Стефан Рибарски
9 Арун Небиовски
10 Мартин Јорданов
11 Патрик Панов
12 Ерол Небиовски
13 Ѓорѓиче Јорданов
   
 Ред.бр ККК Вила Зора – Велес
1 Јорданов Диме
2 Темелков Стефан
3 Димов Даниел
4 Тепев Давид
5 Ацев Даниел
6 Поповски Јованче
   
 Ред.бр КАЈАК КЛУБ БАБУНА – Велес
1 Сашко Нацев
2 Бошко Нацев
3 Маријан Петров
4 Бобан Пауновски
5 Роберт Папазов
6 Борче Мирчевски
7 Мартин Лазаров
8 Александар Дамјанов
9 Кристијан Дуков
10 Иван Тодоров
11 Христијан Игнатов
12 Коце Игнатов
13 Никола Димов
14 Бабунски Маријан
15 Тоше Манасков
16 Ангела Димова
17 Саше Манасков
 Ред.бр ККК Гемиџии 903 – Велес
1 Јорданов Вили
2 Тодоровски Христијан
3 Јовановиќ Ане
4 Јовановиќ Зафир
5 Златаров вели
6 Коцев Лазар
7 Ѓурчиновски Гоце
8 Хаџи Арсов Мартин
9 Хаџи Арсов Маријо
10 Велков Димитар
Ред.бр  КФМ( Под КФМ остануваат натпреварувачите од ККК Илинден 90 регистрирани за 2017 година)
1 Атанас Николовски
2 Огнен Бражански
3 Александар Златаров
4 Виктор Миланов
5 Мила Блажевска
6 Лука Богатиновски

Превземи листа