Календар за слалом и спуст

Календар на натпревари за 2019 година (Слалом и спуст)                  Превземи

Месец / Дата Вид на натпревар  Место на оддржување Технички организатор/ поставувач на патека
Март
19.03.2019 Прв изборен натпревар за Репрезентација мастерс, сениори,млади сениори до 23 год. и јуниори Вардар – Демир Капија КФМ Комисија спуст – Спуст класик и спринт
23.03.2019 Втор изборен натпревар за Репрезентација мастерс, сениори,млади сениори до 23 год. и јуниори СРЦ.Матка – Скопје КФМ Комисија спуст – Спуст класик и спринт
24.03.2019 Трет изборен натпревар за Репрезентација мастерс, сениори,млади сениори до 23 год. и јуниори Вардар – Велес КФМ Комисија спуст – Спуст класик и спринт
30.03.2019 Прв изборен натпревар за сениори и сен до 23 год СРЦ.Матка – Скопје (KKK. Илинден’90 – Скопје) – Слалом
31.03.2019 Втор изборен натпревар за сениори и сен до 23год СРЦ.Матка – Скопје (KKK. Вардар – Велес) – Слалом
Април
04-05.04.2019 Прво коло Европски куп во Спринт СРЦ.Матка – Скопје КФМ – Спуст
06.04.2019 51 Меѓународен Илиненски кајак слалом ИКАС 2019 (квалификации) СРЦ.Матка – Скопје КФМ – Слалом
07.04.2019 51 Меѓународен Илиненски кајак слалом ИКАС 2019 (полуфинале / финале) СРЦ.Матка – Скопје КФМ – Слалом
13.04.2019 Трет изборен натпревар за сениори и сен до 23год СРЦ.Матка – Скопје (Kајак клуб Бабуна – Велес) – Слалом
14.04.2019 Прв изборен натпревар за јуниори СРЦ.Матка – Скопје (ККК.Вила Зора – Велес) – Слалом
20.04.2019 Втор изборен натпревар за јуниори СРЦ.Матка – Скопје (ККК.Гемиџии 903 – Велес) – Слалом
20.04.2019 Национално првенство за спринт и класик за мастерс, сениори,млади сениори до 23 год. и јуниори КФМ Комисија спуст – Спуст класик и спринт
21.04.2019 Трет изборен натпревар за јуниори СРЦ.Матка – Скопје (KKK. Вардар – Велес) – Слалом
28.04.2019 Трето Контролно мерење 500м. и 200м. Струга/Охрид Комитет спринт – мирна вода
Мај
14-18.05.2019 Европско првенство за сениори вo спуст класик и спринт  Кобарит Соча – Словенија ЕКА/Словенија Спуст класик и спринт
30.05-02.06.2019 Европско Првенство за Сениори Пау – Франција ЕКА – слалом
Јуни
08.06.2019 Велес Опен слалом 2019 Вардар – Велес (KKK. Вардар – Велес) – Слалом
09.06.2019 Илинден опен слалом 2019 Вардар – Велес (ККК.Вила Зора – Велес) – Слалом
16.06.2019 Државно јуниорско првенство Вардар – Велес (Kајак клуб Бабуна – Велес) – Слалом
22-23.06.2019 5 / 6 Коло ЕКА Куп Солкан – Словенија ЕКА/Словенија – Слалом
25-26.06.2019 7 / 8 Коло ЕКА Куп Флатач – Австрија ЕКА/Австрија – Слалом
22.06.2019 Прво коло Отворен куп на Македонија во спуст спринт и класик СРЦ.Матка – Скопје КФМ Комисија спуст – Спуст класик и спринт
29-30.06.2019 9 / 10 Коло ЕКА Куп Аугсбург – Германија ЕКА/Германија – Слалом
Јули
04-07.07.2019 Европско првенство за Јуниори и сениори до 23 год. Липтовски Микулаш – Словачка ЕКА/Словачка – Слалом
16-21.07.2019 Светско Првенство за јуниори и сениори до 23 год. Краков – Полска ИЦФ/Полска – Слалом
14.07.2019 Второ коло Отворен куп на Македонија во спуст спринт и класик Вардар – Велес КФМ Комисија спуст – Спуст класик и спринт
24-28.07.2019 Светско првенство за млади сениори до 23 и јуниори   Спуст класик и спринт Бања Лука – БиХ ИЦФ/БиХ – спуст класик и спринт
Август
04.08.2019 Трето коло Отворен куп на Македонија во спуст спринт и класик Вардар – Демир Капија КФМ Комисија спуст – Спуст класик и спринт
25.08.2019 Државно пионерско првенство Вардар – Велес (ККК.Гемиџии 903 – Велес) – Слалом
Септември
31.08-01.09.2019 Отворено првенство на Македонија Вардар – Велес (Kајак клуб Бабуна – Велес) – Слалом
08.09.2019 Кајак слалом 9-ти Ноември отворено првенство Вардар – Велес (ККК.Гемиџии 903 – Велес) – Слалом
15.09.2019 Државно сениорско првенство СРЦ.Матка – Скопје (KKK. Илинден’90 – Скопје) – Слалом
25-29.09.2019 Светско Првенство за сениори Ла сеу д Ургел – Шпанија ИЦФ/Шпанија – Слалом
25-29.09.2019 Светско Првенство за сениори во спуст класик и спринт Ла сеу д Ургел – Шпанија ИЦФ/Шпанија – Спуст класик и спринт
Октомври
Ноември
09.11.2019 Традиционален 13-то Ноемвриски спуст натпревар – класик  за мастерс, сениори,млади сениори до 23 год. и јуниори Вардар – Скопје (KKK. Илинден’90 – Скопје) – Спуст класик
Декември
29.12.2019 Новогодишен спуст натпревар Класик и спринт Вардар – Велес (KKK. Арка борец – Велес) – Спуст