Веб страната е моментално недостапна !!!

Во моментот правиме технички измени на нашата Веб страна и истата е недостапна ! Измените ќе бидат имплеменирани најбрзо што можеме и страната ќе биде повторно достапна ! Ви благодариме на трпението!